Showing all 5 results

EX พลูคาว | อีเอ็กซ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูล มีส่วนผสมของพลูคาว เบต้ากลูแคนจากยีสต์ และสารสกัดมะขามป้อม จึงช่วยบรรเทาการอักเสบ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ลดอาการภูมิแพ้และไข้หวัด ต้านไวรัส ต้านมะเร็ง และต้านอนุมูลอิสระ ใบพลูคาวอุดมไปด้วยสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ได้แก่ quercetin มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ยับยั้งและชะลอการลุกลามของเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัส รวมถึงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ

 • Sale!
  พลูคาว สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน

  พลูคาว 1 กระปุก 60 แคปซูล

  พลูคาวชนิดแคปซูล ขนาด 60 แคปซูล

  ประกอบด้วยสารสกัด 3 ชนิด ได้แก่สารสกัดพลูคาว
  สารสกัดมะขามป้อม และเบต้ากลูแคนจากยีสต์

  วิธีรับประทาน
  สร้างภูมิคุ้มกัน ทาน 2 เม็ด/ก่อนนอน
  ช่วงป่วย/มีไข้ ทาน 2 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง

 • Sale!
  พลูคาว สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน

  พลูคาว 2 กระปุก 120 แคปซูล

  พลูคาวชนิดแคปซูล  2 กระปุก บรรจุ 120 แคปซูล

  ประกอบด้วยสารสกัด 3 ชนิด ได้แก่สารสกัดพลูคาว
  สารสกัดมะขามป้อม และเบต้ากลูแคนจากยีสต์

  วิธีรับประทาน
  สร้างภูมิคุ้มกัน ทาน 2 เม็ด/ก่อนนอน
  ช่วงป่วย/มีไข้ ทาน 2 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง

 • Sale!
  พลูคาว สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน

  พลูคาว 3 กระปุก 180 แคปซูล

  พลูคาวชนิดแคปซูล 3 กระปุก บรรจุขนาด 180 แคปซูล

  ประกอบด้วยสารสกัด 3 ชนิด ได้แก่สารสกัดพลูคาว
  สารสกัดมะขามป้อม และเบต้ากลูแคนจากยีสต์

  วิธีรับประทาน
  สร้างภูมิคุ้มกัน ทาน 2 เม็ด/ก่อนนอน
  ช่วงป่วย/มีไข้ ทาน 2 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง

 • Sale!
  พลูคาว สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน

  พลูคาว 6 กระปุก 360 แคปซูล

  พลูคาวชนิดแคปซูล 6 กระปุก ขนาดบรรจุ 360 แคปซูล

  ประกอบด้วยสารสกัด 3 ชนิด ได้แก่สารสกัดพลูคาว
  สารสกัดมะขามป้อม และเบต้ากลูแคนจากยีสต์

  วิธีรับประทาน
  สร้างภูมิคุ้มกัน ทาน 2 เม็ด/ก่อนนอน
  ช่วงป่วย/มีไข้ ทาน 2 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง

 • Sale!
  พลูคาว สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน

  พลูคาว 12 กระปุก 720 แคปซูล

  พลูคาวชนิดแคปซูล 12 กระปุก ขนาดบรรจุ 720 แคปซูล

  ประกอบด้วยสารสกัด 3 ชนิด ได้แก่สารสกัดพลูคาว
  สารสกัดมะขามป้อม และเบต้ากลูแคนจากยีสต์

  วิธีรับประทาน
  สร้างภูมิคุ้มกัน ทาน 2 เม็ด/ก่อนนอน
  ช่วงป่วย/มีไข้ ทาน 2 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง